Rabbim dara düşünce "SABIR"
sabrı bulunca "ŞÜKÜR"
şükre erince "RAHMET"
rahmete dalınca "SEVGİ" sini

ihsan eyleyip;
gönlünden geçeni avuçlarına
döksün.
AMİN
Bir tevekkül istiyorum Rabbim:
sana giden yollarımı açan,
yüreğime bir fetih,
hasretlerime bir vuslat..
Fazlından bir tevekkül istiyorum
ey Rabbim beni sana bağlayan,
yalnız sana, sadece sana..

14 Eylül 2008 Pazar

Afyon Ulu Cami (Hocabey Camii)

Afyon Ulu Cami (Hocabey Camii)

Afyon’a ulaştığımızda gezdiğimiz yerler arasında Ulu Cami’de vardı. Zafer meydanından yukarı tarafa doğru giden yolu takip ederek giderken seyrettiğimiz eski ama yenilenmiş evlerin arasından gidip, kale surlarının hemen altında bulunan camiyi bulduk. Hıdırlık Tepesi ile Kale Eteği arasındaki derin vadiye inşa edilmiş olan cami Afyon’nun en büyük camisiymiş.


Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Kapısının üzerinde olan kitabeden Sahipata Fahreddin oğlu Nasreddin Hasan tarafından miladi 1273 yılında mimar Emirhac Bey’e yaptırıldığı yazıyordu. Asıl kitabe caminin diğer duvarında bulunuyormuş fakat yenileme onarım çalışmaları sırasında bulunamamış. Yenileme yapılırken yazılan kitabedeki tarihe dayanılarak tahmini bu zaman dilimi ortaya çıkmış.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Bu cami içerisinde 5 sıra 40 sütun üzerine yapılmış çatı ile tamamlanmış el ve tahta işçiliğinin taş ile uyumunu çok güzel ortaya koyan, seyre doyulmayan tarihi bir eser. Yapı, 40 ahşap direk üzerine oturtulmuş olması sebebiyle “Kırk Direkli Camii” olarak da anılmaktaymış.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Sütun başlıkları gene tahta oyma işçiliğinin el emeğinin ürünü. Çarpık dikdörtgen ahşap sütunlar üzerine konan ahşap sütun başlıkları, sarkıt ve baklava dilimlidir. Bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen bütünlüğü ve oymaların şekilselliği bozulmamıştı. Bunların bir kısmı yenileme çalışmaları sırasında Afyon müzesine kaldırılmış. Gidip orada da gördük !... Bahçe de doğal şartlar altında doğal şartlarda korunuyordu !?..

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Caminin hemen yanında dış kısmında bitişik, 76 basamakla çıkılan şerefesi ile yeşil sırlı tuğlalı baklava dilimi tuğla minaresiyle de Selçuklu döneminin eşsiz örneklerinden biri olduğunu gösteriyor.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Caminin saçak altlarında ise toplam 24 (biri kırılmış) çört’en (taştan yağmur oluğu) vardı.


Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Daha geniş bilgi:
Afyonkarahisar - 4 - Afyon Ulu Camii (Hocabey camii)


Gezimizden diğer görüntüler:
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar - 2

Hiç yorum yok: