Rabbim dara düşünce "SABIR"
sabrı bulunca "ŞÜKÜR"
şükre erince "RAHMET"
rahmete dalınca "SEVGİ" sini

ihsan eyleyip;
gönlünden geçeni avuçlarına
döksün.
AMİN
Bir tevekkül istiyorum Rabbim:
sana giden yollarımı açan,
yüreğime bir fetih,
hasretlerime bir vuslat..
Fazlından bir tevekkül istiyorum
ey Rabbim beni sana bağlayan,
yalnız sana, sadece sana..

18 Eylül 2008 Perşembe

Eski Afyonkarahisar Evleri

Eski Afyonkarahisar Evleri

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Afyon evleri genelde iki veya üç katlı olup, bitişik düzende yapıldıkları için köşelerde çift, aralarda ise tek cepheli olduğunu gördük. Alt katlar sokağa üst katlar da değişik çıkmalarla dışa açılıyorlar. Araziye uyum sağlayan bu evler bazen moloz taş temelli bazen de temeller su basmana kadar kesme taş kaplamalılar. Duvarlar arasında ahşap hatıllar, kerpiç dolgular bulunmakta olup, bunların üzeri sıvalıydı. Üzerlerini örten kırma veya üçgen çatılar çoğu kez tuğladandı.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Afyon evlerinde zemin katlarda taşlık ve avlular bulunuyor. Burada kiler, depo, odunluk, ahır, çamaşırlık yer alırmış. Orta katlar alçak tavanlı ve küçük pencereli olup, sokağa yakın pencerelerde çıkmaları destekleyen konsolların arasına pencereler yerleştirmiş. Üst katları taşıyıcı konsollar taşır ve geniş odalar manzaraya ve sokağa karşı açılıyormuş.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Afyon evleri genellikle iki kapılıdır. Alt kat kapıları tek kanatlıdır. Bazen kapı boşlukları üzerinde, bazen çatı üzerinde üçgen çatılı bir çatı odası ve bir balkon yapılmıştır. Evlerde genellikle dış görünüme önem verilmiştir. Afyon evleri çıkmalı evler, çatı odalı veya balkonlu evler, kapı boşluğu üzerinde balkonlu evler, kapı boşluğu üzerinde cumba biçiminde çıkıntısı olan evler olmak üzere dört ayrı grupta toplanmıştır.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Çıkmalı evlerde çıkma biçimlerine göre, düz çıkmalı, gönye çıkmalı, çokgen çıkmalı olarak gruplara ayrılır ve bu çıkmalar ahşap konsollarla desteklenirdi. Bu tür evlerde odalar dışa doğru yönelirdi. Çatı odalı evlerde, bitişik nizamdan ötürü üstü kapalı, önü açık hayat denilen mekanlar bulunmazdı. Dışarıya doğru açılabilmek için en üst katta önü balkonlu, kemerli ve üçgen alınlıklı çatı üzerinde ayrı mekanlar meydana getirilmişti. Bunlar bazen balkon, bazen kapı boşluğu üzerinde yer alırlardı. Bazen konsollarla desteklenir, bazen de çatı üzerine oturtulurdu. Kapı boşluğu üzerindeki balkonlu evlerde de balkon korkulukları demir veya ahşap olur, cepheler çeşitli çıkmalarla hareket kazanır ve bunlara çok sayıda pencere açılırdı.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Kapı boşluğu veya kapı üzerinde cumba çıkıntısı evlere Afyon’da az rastlanırsa da binaya hareketlilik kazandıran cumba veya şahnişler kapı boşluğu veya kapı üzerinde binanın cephesinde dışa doğru çıkıntı yaparlardı. Afyon evlerinde cumbaların oldukça sade bir görünümü vardır.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Afyon evlerinde çatı ve zemin katı dışındaki katlar ailenin bütün gününü geçirdiği katlardı. Bu katlarda sofa merkez konumunda olup, odalar buraya açılırdı. Evlerde gelişmiş bir mutfak düzeni olmadığından odaların biri mutfağa ayrılmıştır. Ayrıca yüklük denilen kapaklı dolaplar, gusülhaneler, çiçeklik denilen nişler ve ocaklar her evde yer alırdı. Genellikle çıkmalı odalara baş oda denir ve bunlar tavanları ile oldukça bezemeli bir görünümdedirler.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Tavanları alçı, ahşap ve kalemkâri süslemelidir. Tavanlarda tavan göbeklerine önem verilir. Tavan göbekleri yuvarlak veya çokgen kenarlı olup, ahşap çıtalarla ışınsal dizilmeler veya bitki motiflerinden oluşan bezemeler yapılmıştır. Bazı örneklerde de zikzak bordürleri görülmektedir. Bununla beraber Afyon evlerinde kalem işlerine çok az rastlanmaktadır.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Hiç yorum yok: