Rabbim dara düşünce "SABIR"
sabrı bulunca "ŞÜKÜR"
şükre erince "RAHMET"
rahmete dalınca "SEVGİ" sini

ihsan eyleyip;
gönlünden geçeni avuçlarına
döksün.
AMİN
Bir tevekkül istiyorum Rabbim:
sana giden yollarımı açan,
yüreğime bir fetih,
hasretlerime bir vuslat..
Fazlından bir tevekkül istiyorum
ey Rabbim beni sana bağlayan,
yalnız sana, sadece sana..

19 Eylül 2008 Cuma

ESKİ ISPARTA EVLERİ

ESKİ ISPARTA EVLERİ

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Isparta ve civarında eskiden yaşayan halkın çiftçilik ve hayvancılık yanında kısmen halıcılıkla meşgul olmaları nedeniyle evler genellikle iki katlı olarak inşa edilmiştir. Bu evlerin zemin katları halı atölyesi, kiler, ahır ve samanlık olarak kullanılırken, birinci katları ise yaşanan yerler olarak düzenlenmiştir.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Bu şekilde inşa edilen evlerin avluya bakan odalarının önünde büyükçe iki teras bulunur. Zemin kattaki terasa tarım aletleri konulurken, birinci kattaki terasta aile fertleri yazın günlük hayatlarını sürdürürler. İki katlı köy tipi evlerde evin arka cephesi devamlı kuzeye gelecek şekilde inşa edilmiştir. Arka ve yan cepheleri taş duvar olarak inşa edilen evlerin diğer kısımları ahşap bağdadi olarak inşa edilmiştir. Sıva malzemesi olarak en çok samanla kıtıklı sıva harcı haline getirilen çamur kullanılmıştır. Evlerin çatı örtüleri genelde kiremit ve damdır.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Isparta evlerinin ana yapı malzemesi taştır, bodrum ve zemin katların bütünü taştan inşa edilmiştir. Üst duvarlar kerpiç dolgu “hımış” (iskiyet) veya bağdadi olarak inşa edilmiştir. Evlerde kullanılan ahşap malzemesi, taşıyıcı sistemde, doğramada ve örtüde kullanılmıştır. Bu ana malzemelerden başka yardımcı malzeme olarak toprak ve alçı da kullanılmıştır.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Evler genellikle iki katlı olarak yapılmış olup az sayıda üç katlı evlere rastlamak da mümkündür.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Sokağa bakan cephelerde oda ve sofalar cumba çıkma yapılmıştır. Evlerin genelde zemin katı taştan yapılmış, kışlık odalardan oluşur. Üst katlar ise odalar ve onların açıldığı sofalardan meydana gelir. Odalar özenle işlenmiş, tavanları genelde ahşap tekne tavan olarak tasarlanmıştır.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Isparta evleri genellikle sokağa cepheli, yan ve arka bahçeli, 1 veya 2 katlı ve sofalı yapılardır. Yöresel özellikler gösteren evler daha çok sit alanı içinde yoğundur. Sit alanı dışında da eski evlere rastlamak mümkündür. Kepeci, Çelebiler, Gazi Kemal, Keçeci, Sermet, Kurtuluş, Doğancı, Dere, Emre, Karaağaç, Yayla mahallelerinde geleneksel özellikleri taşıyan Isparta evleri bulunmaktadır. Isparta evleri genel olarak Türk Evleri, Acem Evleri ve Rum Evleri şeklinde üç ana başlıkta ele alınabilir.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Daha fazla bilgi ve slaytlar için:
Isparta Evleri

Hiç yorum yok: